NOWA TARYFA CIEPŁA

Zgodnie z zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 grudnia 2017r. , która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży w załączeniu przestawia nadesłane...

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dniu 06. 07. 2017 roku w godzinach od 8.00 – 14.00 będą dokonywane prace związane z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Szosa Zambrowska/Ks.Anny w Łomży. W wyniku tych prac mogą...

WALNE ZGROMADZENIE 2017

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się 23.05.2017r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży. Szczegóły w załączeniu.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży, w związku z nadesłanym przez Prezydenta Miasta Łomża pismem z dnia 22.03.2017r., w załączeniu przedkłada informację na temat współpracy mającej na celu zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów...