OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B, informuje o możliwości skorzystania z odpłatnych usług opiekuńczych, w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”. Szczegółowe informacje zawarte są...