OGŁOSZENIE

INFORMACJA O SZCZEGÓŁOWYM SPOSOBIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA WYBRANYCH FRAKCJI ODPADÓW W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Miejskiego w Łomży, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” informuje, ze od 01 kwietnia 2019 roku będzie obowiązywała...

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” informuje, że dysponuje wolnymi garażami i miejscami postojowymi. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w biurze Spółdzielni.

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” informuję, że dnia 25.09.2018 r. odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej.Prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w dniu poprzedzającym wywóz -tj. 24.09.2018 r.,...

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży informuje, że dnia 27.08.2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 17:00 w bloku przy ul. Ks. Anny 21 odbędzie się usuwanie usterek zabudowy balkonów.

KOMUNIKAT

SBM „Jedność” w Łomży zawiadamia, że w okresie od 30 lipca do 08 sierpnia 2018 r. nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o....

KOMUNIKAT

W związku z otrzymaną informacją od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. SBM „Jedność” informuje, że w okresie od 02 sierpnia do 03 sierpnia 2018 r. może wystąpić okresowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.