OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym łomżyńscy strażacy przestrzegają przed niewłaściwym użytkowaniem oraz pozostawianiem bez dozoru urządzeń grzewczych. Załączamy poniżej pisma z informacjami na temat zagrożeń występujących w sezonie grzewczym oraz kampanii...

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego  „Jedność” w Łomży, informuje, że od 23.09.2019 r. wznawia dostawę ciepła do zasobów naszej Spółdzielni.Przypominamy, że w tym sezonie grzewczym będą obowiązywały nowe, ustalone przez MPEC w Łomży, wyższe o 27%...

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż od 03.09.2019r. można odbierać rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2018/2019 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 3. Rozliczenia mogą odbierać wyłącznie...

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B, informuje o możliwości skorzystania z odpłatnych usług opiekuńczych, w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”. Szczegółowe informacje zawarte są...