Informujemy, że od maja do grudnia 2022 roku obowiązuje harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej. Ogłoszenia zostaną również wywieszone w gablotach ogłoszeń na klatach schodowych.

Szczegóły w poniższym załączniku:

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych – Ks. Anny, Rycerska

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych – Poznańska, Wyszyńskiego