Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku
Informacja o planowanych zmianach w opłatach za odpady komunalne 1 MB

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży na prośbę Urzędu Miejskiego w Łomży, dostarczyła Państwu informację  o planowanych zmianach w opłatach komunalnych oraz czynnikach mających wpływ na koszty gospodarki odpadami komunalnymi. Prosimy wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z wyżej wymienioną broszurą.

Poniżej załączamy także skan broszury.