Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku
Informacja o segregowaniu śmieci 2 MB

INFORMACJA O SZCZEGÓŁOWYM SPOSOBIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA WYBRANYCH FRAKCJI ODPADÓW

W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Miejskiego w Łomży, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” informuje, ze od 01 kwietnia 2019 roku będzie obowiązywała konieczność selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych (poza plastikiem, metalem, papierem, szkłem), które w Łomży zbierane były dotychczas z odpadami zmieszanymi. Do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych  będzie przeznaczony dodatkowy brązowy pojemnik na takie odpady jak: resztki roślinne, chwasty, odpady kuchenne (oprócz kości i resztek mięsa), skorupki jaj, łupiny po orzechach, stary chleb itp.

Szczegółowe informacje dotyczące selektywnego zbierania odpadów zawarte są w załączniku.