W związku z otrzymaną informacją od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. SBM „Jedność” informuje, że w okresie od 02 sierpnia do 03 sierpnia 2018 r. może wystąpić okresowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.