SBM „Jedność” wybudowała dwie kotłownie gazowe na LPG w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Zielona 7 A/B I 7C w Nowogrodzie, które zostały oddane do użytku pod koniec 2017 roku.

Kotłownie pracują w oparciu o dwa układy:

    • przygotowanie czynnika grzejnego dla potrzeb c.o
    • przygotowanie czynnika grzejnego dla potrzeb podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.

Zasilanie układów jest z dwóch wiszących kotłów gazowych. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej zaprojektowano dwa podgrzewacze cwu o pojemności 300 l każdy.

Do odprowadzenia spalin z kotłów utworzono wspólny komin dla obu kotłów. Komin zewnętrzny stalowy o wysokości ok. 13,1 m, który jest wyprowadzony ponad dach budynku.