Kupię mieszkanie w zasobach SBM „Jedność” powyżej 60 m2 powierzchni użytkowej.

Telefon kontaktowy: 570-120-202