Zgodnie z zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 grudnia 2017r. , która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży w załączeniu przestawia nadesłane rozporządzenie.

Wymienione stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2018r.

Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku
mpec 2 MB