Przypominamy o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W załączeniu przedstawiamy prawidłowe zasady segregowania odpadów.