Ogłoszenia spółdzielni

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" informuję, że dnia 25.09.2018 r. odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej.Prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w dniu poprzedzającym wywóz -tj. 24.09.2018 r., ewentualnie...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży informuje, że dnia 27.08.2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 17:00 w bloku przy ul. Ks. Anny 21 odbędzie się usuwanie usterek zabudowy balkonów.

czytaj dalej

KOMUNIKAT

SBM "Jedność" w Łomży zawiadamia, że w okresie od 30 lipca do 08 sierpnia 2018 r. nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. Więcej...

czytaj dalej

KOMUNIKAT

W związku z otrzymaną informacją od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. SBM "Jedność" informuje, że w okresie od 02 sierpnia do 03 sierpnia 2018 r. może wystąpić okresowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.

czytaj dalej