Ogłoszenia spółdzielni

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

WALNE ZGROMADZENIE 2020

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Członków SBM "Jedność" odbędzie się 14 września 2020 r. o godzinie 17:00 w auli - budynek B Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19. W czasie obrad obowiązuje nakaz...

czytaj dalej

NOWA TARYFA CIEPŁA

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży, informuje, że od 18 lipca 2020 roku ulegną zmianie opłaty i stawki za ciepło. Szczegóły w poniższym załączniku: [download-attachment id="4998" title="Taryfa dla Ciepła ważna od...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE

W dniu 29.04.2020r Rada Miejska podjęła Uchwałą Nr 239/XXIV/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.06.2020 roku. Spółdzielnia Mieszkaniowa jest...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem w Polsce od 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego i od 20 marca 2020 r. stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, zgodnie z wydanymi zaleceniami w trosce o zdrowie mieszkańców oraz...

czytaj dalej