Ogłoszenia spółdzielni

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

WALNE ZGROMADZENIE 2019

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Członków SBM "Jedność" odbędzie się 14 czerwca 2019 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży, przy ul. Księżnej Anny 18. Szczegółowe informacje w...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Osoby, które wyrażają zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na spisie lokatorów na tablicy ogłoszeń/panelu wywoławczym domofonu proszone są o zgłoszenie się do Spółdzielni do dnia 30.04.2019 r. celem wypełnienia aktualnego oświadczenia (pokój nr 3). Imiona...

czytaj dalej

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZMIANACH W OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE ORAZ CZYNNIKACH MAJĄCYCH WPŁYW NA KOSZTY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży na prośbę Urzędu Miejskiego w Łomży, dostarczyła Państwu informację  o planowanych zmianach w opłatach komunalnych oraz czynnikach mających wpływ na koszty gospodarki odpadami komunalnymi. Prosimy wszystkich...

czytaj dalej