SBM „Jedność” informuje, że w przypadku dostarczania selektywnych odpadów – w szczególności odpadów wielkogabarytowych do PSZOK w Łomży, wymagane jest złożenie każdorazowo oświadczenia z podaniem nazwy ulicy i numeru bloku, z których pochodzą dostarczane odpady komunalne. Oświadczenie musi być potwierdzone pieczątką Spółdzielni Mieszkaniowej, z terenu której pochodzą dostarczane odpady.

Szczegółowe informacje w załącznikach w poniższych załącznikach: