Osoby, które wyrażają zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na spisie lokatorów na tablicy ogłoszeń/panelu wywoławczym domofonu proszone są o zgłoszenie się do Spółdzielni do dnia 30.04.2019 r. celem wypełnienia aktualnego oświadczenia (pokój nr 3).

Imiona i nazwiska osób, które nie wypełnią oświadczenia zostaną usunięte z tablicy ogłoszeń i domofonu.