Spółdzielnia informuje, iż od 01.07.2019 r. będzie można dokonywać opłat czynszowych bezprowizyjnie wyłącznie w placówkach PKO BP SA.