Informujemy, iż od 03.09.2019r. można odbierać rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2018/2019 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 3.

Rozliczenia mogą odbierać wyłącznie właściciele/pełnomocnicy.