Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” otrzymała od Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na realizację zadania – Otwarta Strefa Aktywności – „Poznańska –Łomża”.

Wartość dofinansowania to 25.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na zamontowaniu:

• 6 urządzeń (w tym jedno dla niepełnosprawnych),
• stolika do gry w szachy,
• ławek parkowych,
• kosza na śmieci,
• stojaka na rowery
• tablicy regulaminowej.

Zadanie inwestycyjne zakończono 30 lipca 2018 roku.