Do MSiT wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ok 54 mln. zł. Wśród tych wniosków znalazł się również wniosek SBM „Jedność”. Zadanie będzie obejmowało wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – „Poznańska”. Wartość dofinansowania to 25.000,00 zł. Strefa została oddana do użytku w sierpniu br.