Do MSiT wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ok. 54 mln zł.
Wśród tych wniosków znalazł się również wniosek SBM „Jedność”. Zadanie będzie obejmowało wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – „Poznańska”.
Wartość dofinansowania to 25.000,00 zł. Strefa zostanie oddana do użytku we wrześniu br.