Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku
Program profilaktyczny Reagujmy na przemoc 3 658 KB

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 161 informuje, że w okresie od maja do grudnia 2019 r. realizuje Projekt w zakresie profilaktyki przemocy domowej „Reagujemy na przemoc 3”. Projekt ma na celu rozwijanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i skierowany jest do różnych grup odbiorców.

W załączeniu przedstawiamy szczegółowe informacje.