Administracja Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” informuje, iż w dniach 09.07.2018 r. do 20.07.2018 r. od godziny 7 do 20
w budynkach przy ul. Księżnej Anny 27 i Rycerskiej 13 będą prowadzone okresowe przeglądy instalacji elektrycznej. W związku z czym  prosimy o udostępnienie lokali. Przeglądu będzie dokonywać Instalatorstwo Elektryczne – Wiesław Kupliński.