PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE W BUDYNKU WIELORODZINNYM Z GARAŻAMI PRZY UL. RYCERSKIEJ W ŁOMŻY

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „JEDNOŚĆ” w Łomży ogłasza przetarg na roboty budowlano – montażowe: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 z garażami wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i niezbędnym uzbrojeniem terenu na działkach o nr ewidencyjnych 12674/1, 12674/2  położonych przy ulicy Rycerskiej  w Łomży.

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2022 roku do godziny 9.45 w biurze Spółdzielni.

Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach: