Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „JEDNOŚĆ” w Łomży ogłasza przetarg na roboty budowlano-montażowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i niezbędnym uzbrojeniem terenu na działkach o nr Ew. 12673,12674 położonych przy ul. Rycerskiej w Łomży.

Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2021 roku do godziny 9.45 w biurze Spółdzielni.

Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach: