Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi polegającej na bieżącej konserwacji urządzeń oraz usuwanie awarii w zasobach SBM „Jedność”

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty do 22 sierpnia 2018 r. do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:00.

Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku
Przetarg załączniki od 1 do 4 2 MB
Przetarg załącznik 5 4 MB
Przetarg Klauzula informacyjna 897 KB