Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku
Przetarg Nowogród 429 KB

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” ogłasza przetarg ustny na zbycie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 30,30 m2 przy ul. Zielonej 7B w Nowogrodzie.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. o godz. 9:00 w biurze Spółdzielni. Cena wywoławcza: 13.101,18 zł.
Najpóźniej w dniu poprzedzającym termin przetargu tj. 10.10.2018 r. należy wpłacić wadium w wysokości 400,00 zł na konto Spółdzielni.
Więcej informacji w załączniku.