RODO

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

„Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. W związku z powyższym, spełniając obowiązek informacyjny, publikujemy klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych.”