Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży ogłasza przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. Anny 23, 23A w Łomży.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty w terminie do 26.04.2018r. do godziny 14:00 – decyduje data i godzina wpływ.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 27.04.2018r.o godzinie 10:00.
O rozstrzygnięciu przetargu zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci biorący udział w przetargu.
Szczegóły przetargu wraz z projektem budowlanym w załączeniu.

Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku
TERMOMODERNIZACJA 4 MB
Załącznik nr 1 - Projekt budowlany 11 MB