W 2014 roku wykonano termomodernizację budynków wielorodzinnych przy ul. Poznańskiej 119,119A,119B,119C w Łomży.

Zakres prac obejmował:

  • ocieplenie stropodachów,
  • ocieplenie ścian,
  • ocieplenie fundamentów,
  • wymiana okien w piwniacach,
  • zamurowanie luksferów i montaż okna,
  • ocieplenie ścian wiatrołapów,
  • wymiana obróbek blacharskich,
  • wykonanie wylewek na balkonach

Dodatkowo wykonano:

  • remont klatek schodowych w budynku przy ul. Poznańskiej 119A,
  • drogę dojazdową z kostki brukowej.