Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na zadanie „Roboty budowlano-montażowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i niezbędnym uzbrojeniem terenu na działkach  o nr ew. 12673, 12674 położonych przy ul. Rycerskiej w Łomży”, w którym został wybrany oferent, generalny Wykonawca – firma Agbakar Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Łomży.