Rozpoczął się kolejny sezon grzewczy. Przed nami długie, jesienno – zimowe wieczory, które najprzyjemniej spędzać jest we własnym, odpowiednio ogrzanym mieszkaniu. Przypominamy o zasadach oszczędnego, ale i racjonalnego gospodarowania energią cieplną.

Ile kosztuje ciepło?

Cen ciepła i usług przesyłu energii cieplnej nie ustala rynek. Urząd Regulacji Energetyki panuje nad cenami w poszczególnych województwach, zatwierdzając taryfy przedstawiane przez poszczególnych producentów.

Pomimo iż bezpośredniego wpływu na te ceny nie mamy, pośrednio możemy decydować o kosztach, jakie ponosimy w związku z ogrzewaniem naszych mieszkań. Wystarczy, że wiedzę o tym jak gospodarować ciepłem zaczniemy wykorzystywać podczas codziennej eksploatacji naszych mieszkań.

Sposoby rozliczania ciepła

Rozliczenie za zużytą energię cieplną zależy praktycznie od daty budowy lub modernizacji budynku, w którym znajduje się nasze mieszkanie. Najlepszym sposobem na kontrolę ilości zużywanego ciepła są ciepłomierze. To dokładne urządzenia, które liczą ilość ciepła dostarczonego do mieszkania. Niestety, z racji uwarunkowań technicznych dotyczących instalacji c.o., mogą być w nie wyposażone tylko mieszkania w stosunkowo nowych budynkach. Mieszkańcy takich domów płacą za rzeczywiście zużytą w swoim mieszkaniu energię cieplną.

W mieszkaniach położonych w starszych blokach można stosować tzw. podzielniki kosztów. Nie są to liczniki tylko urządzenia, które umożliwiają podział kosztów ciepła zużytego przez cały blok (wskazanie głównego licznika ciepła) pomiędzy poszczególne mieszkania (suma podziałek na poszczególnych podzielnikach w danym mieszkaniu). Rozliczenia kosztów dokonują firmy montujące i obsługujące podzielniki.

Niezależnie od sposobu rozliczania zużytej energii cieplnej, jako użytkownicy mieszkań mamy wpływ na zmniejszenie zużycia ciepła całego budynku, a więc możemy zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkań.

Poprawimy tym samym nie tylko stan naszych portfeli, ale również stan środowiska naturalnego. Warto wiedzieć, jak oszczędnie gospodarować energia cieplną.

Jak racjonalnie oszczędzać energię cieplną w mieszkaniu?

1. Nie zasłaniaj grzejników

Grzejniki nie powinny być zasłonięte żadnymi meblami ani sprzętami. Jeżeli nie można inaczej, to należy grzejnik odsłonić, przynajmniej w części pozostawiając odległość min. 10-20 cm pomiędzy nim a meblem.

Używaj zasłon do okien, bo one również izolują pomieszczenie (szczególnie wskazane w nocy), ale nie zasłaniaj nimi grzejnika. Unikaj też wieszania mokrych rzeczy na grzejnikach. Możesz używać ekranów izolacyjnych pokrytych folią umieszczanych za grzejnikami, które zmniejszając straty polepszają jednocześnie wydajność grzejnika.

2. Wietrz mieszkanie krótko ale intensywnie

Unikaj długotrwałego wietrzenia mieszkań. Nie zostawiaj przez parę godzin uchylonych lufcików czy otwartych okien. Zimne powietrze powoduje szersze otwarcie zaworu termostatycznego, a cieplejsze grzejniki ogrzewają intensywniej powietrze, które następnie wydostaje się na zewnątrz. Aby przewietrzyć pomieszczenie, zakręć zawór i otwórz okna jak najszerzej, ale tylko na kilka minut. To wystarczy, aby wymienić powietrze w pomieszczeniu, nie oziębiając przy tym ścian, mebli i innych sprzętów działających jak akumulatory ciepła. Nie wychładzaj mieszkania – ponowne ogrzanie trwa długo i powoduje znaczne zużycie energii cieplnej.

3. Zwróć uwagę na wilgotność powietrza

Zmniejszaj do minimum otwarte powierzchnie wody w domu, a więc np. unikaj gotowania potraw bez przykrycia. Pamiętaj, aby ścierać do sucha umyte podłogi i nie wieszać mokrego prania na grzejniku.
Jeśli powietrze jest zbyt suche można używać nawilżaczy, jednak należy wiedzieć, że optymalna wilgotność powietrza przy temperaturze w pomieszczeniach około 20 st. C to 40-50 proc.

4. Używaj zaworów

Temperatura komfortu cieplnego w pomieszczeniu to 18-21 st.C. Optymalna temperatura w sypialni może być niższa – w zależności od indywidualnych upodobań jest to 16-18oC. Naprawdę nie ma potrzeby utrzymywać wyższej temperatury. Przekonaj się o tym na własnej skórze i spróbuj samodzielnie ustalić temperaturę najlepszą dla Ciebie. Zakręcaj zawory termostatyczne podczas wietrzenia pomieszczeń czy nieobecności w domu, a także obniżaj temperaturę w rzadko używanych pomieszczeniach i w nocy. Obniżenie temperatury o 1 st. C daje ok. 5 proc. oszczędności ciepła.

5. Nie wychładzaj pomieszczeń

Nie przesadzaj z obniżaniem temperatury, bo może się to okazać oszczędnością pozorną. Zbyt niska tempera-tura może doprowadzić do zawilgocenia pomieszczeń i problemów z zagrzybieniem ścian – szczególnie, jeżeli wilgotność w twoim mieszkaniu jest podwyższona (na przykład na skutek dużej ilości kwiatów, akwarium itp.). Poza tym nasi sąsiedzi, chcąc utrzymać u siebie odpowiedni komfort cieplny, będą zmuszeni do większego zużycia ciepła, co wpłynie na podwyższenie kosztów ogrzewania budynku, w którym i ty mieszkasz.