Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży, przedkłada w załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.