OGŁOSZENIE

Informujemy, że Urząd Miejski rozpoczął kontrole w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, odpady nie będą odbierane lub zostaną naliczone mieszkańcom wyższe opłaty za nieprawidłowe segregowanie w...

KOMUNIKAT

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym łomżyńscy strażacy przestrzegają przed niewłaściwym użytkowaniem oraz pozostawianiem bez dozoru urządzeń grzewczych. Załączamy poniżej pisma z informacjami na temat zagrożeń występujących w sezonie grzewczym oraz kampanii...

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od 08.10.2020 r. w zasobach Spółdzielni zostaną wznowione dostawy ciepła. Przypominamy, że w tym sezonie grzewczym będą obowiązywały nowe, ustalone przez MPEC w Łomży, wyższe koszty zakupu energii cieplnej.

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że od dnia 06.10.2020 r. odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych. W dniu  06.10.2020 r. odpady zostaną zabrane na ulicy Rycerskiej, Ks. Anny i Szosa Zambrowska 102. Natomiast w dniu 13.10.2020 r. z ulicy Wyszyńskiego,a w dniu 20.10.2020 r. z ulicy...

WALNE ZGROMADZENIE 2020

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Członków SBM „Jedność” odbędzie się 14 września 2020 r. o godzinie 17:00 w auli – budynek B Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19. W czasie...