Spółdzielnia informuje, że można dokonywać opłat czynszowych BEZPROWIZYJNIE w placówkach PKO BP SA. –  z wyłączeniem Oddziału nr 2, przy Pl. Kościuszki 1 w Łomży (od 01.02.2021 r. brak jest możliwości płatności gotówką).