Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży informuję, iż istnieje możliwość dodawania ogłoszeń przez samych mieszkańców poprzez zakładkę Ogłoszenia – dodaj ogłoszenie.

OGŁOSZENIA

 • - Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży informuje, iż w dniu 29.03.2018r. nastąpi wywóz odpadów wielkogabarytowych w Łomży przez firmę Usługi Komunalne "BŁYSK". Szczegóły w załączeniu

PRZETARGI

 • - Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży ogłasza przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. Anny 23, 23A w Łomży. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty w terminie do 26.04.2018r. do godziny 14:00 - decyduje data i godzina wpływ. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 27.04.2018r.o godzinie 10:00. O rozstrzygnięciu przetargu zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Szczegóły przetargu wraz z projektem budowlanym w załączeniu.

Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości będąca w administrowaniu Spółdzielni wynosi 49.106,66 m2.

lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 41.888,43m2

lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 3.505,18m2

garaży o powierzchni użytkowej 2.664,50m2

miejsc postojowych o całkowitej powierzchni 1.048,55m2

Decyzje o powstaniu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” podjęto na Zebraniu Założycielskim w dniu 19.10.1989r.

W dniu 27.10.1989r. Sąd Gospodarczy w Łomży dokonał wpisu Spółdzielni do rejestru sądowego.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży widoczna jest także w Multimedialnej Polsce pod adresem: http://podlaskie.polskamultimedialna.pl

Zasoby naszej Spółdzielni podzielone są na jedenaście odrębnych nieruchomości, a ich podział przedstawia się następująco:

 

 1. Osiedle przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 2,2A
 2. Osiedle w Nowogrodzie przy ul. Zielonej 7A,7B, 7C
 3. Osiedle przy ul. Poznańskiej 119, 119A, 119B, 119C
 4. Budynki przy ul. Księżnej Anny 23; 23A; 25; 25A
 5. Budynki przy ul. Rycerskiej 16; 16A; 18
 6. Budynki przy ul. Księżnej Anny 27; 31
 7. Budynki przy ul. Rycerskiej 13
 8. Budynek przy ul. Rycerskiej 20
 9. Budynek przy ul. Księżnej Anny 29
 10. Budynek przy ul. Księżnej Anny 21
 11. Budynek przy ul. Szosa Zambrowska 102

Nasze nieruchomości