Godziny otwarcia biura Spółdzielni:

Poniedziałek:              7:00 – 16:00
Wtorek – Czwartek:     7:00 – 15:00
Piątek:                         7:00 – 14:00

Dane kontaktowe Spółdzielni : Biuro (86) 218-54-05

Adres e-mail: biuro@sbmjednosc.com.pl

 

Aktualny harmonogram sprzątania klatek schodowych:

Harmonogram sprzątania kl schodowych SBM JEDNOŚĆ

 

 

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 • - SBM "Jedność" informuje, że od dnia 10.05.2022 r. zostaną wstrzymane dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania do zasobów mieszkaniowych naszej Spółdzielni.

 

PRZETARGI

 • - Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na zadanie „Roboty budowlano-montażowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i niezbędnym uzbrojeniem terenu na działkach  o nr ew. 12673, 12674 położonych przy ul. Rycerskiej w Łomży”, w którym został wybrany oferent, generalny Wykonawca – firma Agbakar Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Łomży.

Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości będąca w administrowaniu Spółdzielni wynosi 49.106,66 m2.

lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 41.013,15m2

lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 2.702,74m2

garaży o powierzchni użytkowej 2.556,50m2

miejsc postojowych w hali garażowej o powierzchni 1.223,55 m2

Decyzje o powstaniu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” podjęto na Zebraniu Założycielskim w dniu 19.10.1989r.

W dniu 27.10.1989r. Sąd Gospodarczy w Łomży dokonał wpisu Spółdzielni do rejestru sądowego.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży widoczna jest także w Multimedialnej Polsce pod adresem: http://podlaskie.polskamultimedialna.pl

Zasoby naszej Spółdzielni podzielone są na jedenaście odrębnych nieruchomości, a ich podział przedstawia się następująco:

 

 1. Osiedle przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 2,2A
 2. Osiedle w Nowogrodzie przy ul. Zielonej 7A,7B, 7C
 3. Osiedle przy ul. Poznańskiej 119, 119A, 119B, 119C
 4. Budynki przy ul. Księżnej Anny 23; 23A; 25; 25A
 5. Budynki przy ul. Rycerskiej 16; 16A; 18
 6. Budynki przy ul. Księżnej Anny 27; 31
 7. Budynki przy ul. Rycerskiej 13
 8. Budynek przy ul. Rycerskiej 20
 9. Budynek przy ul. Księżnej Anny 29
 10. Budynek przy ul. Księżnej Anny 21

Nasze nieruchomości