UWAGA !!!
BIURO SPÓŁDZIELNI JEST ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW 

KOMUNIKAT ZARZĄDU SBM „JEDNOŚĆ” W ŁOMŻY

 W związku z ustanowieniem w całej Polsce od 10 października 2020 r. żółtej strefy zagrożenia epidemiologicznego,  w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni  informujemy, że od środy, tj. od 14 października 2020 r. do odwołania ulegają zmianie zasady funkcjonowania w SBM „Jedność”.

Biuro Spółdzielni będzie nieczynne dla interesantów. 

Pracownicy będą wykonywali i realizowali wszystkie swoje obowiązki, w tym sprawy mieszkańców – bez bezpośredniego kontaktu.

Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać za pośrednictwem poczty, elektronicznie lub przez wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej na ścianie przy wejściu do biura Spółdzielni.

W celu ułatwienia kontaktu na wszystkich składanych dokumentach należy wpisać numer telefonu.

W przypadkach koniecznych np. w celu odbioru dokumentów wymagających pokwitowania  lub podpisania umowy  wizyta w biurze  Spółdzielni możliwa jest tylko i wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Spółdzielni. 

Usterki i awarie będą usuwane na dotychczasowych zasadach.

Wszelkie pilne sprawy  prosimy załatwiać:

 • telefonicznie: sekretariat – 86 218 54 05, konserwator: 728 508 703,
  dział techniczny: 882 555 587

 • drogą elektroniczną:  biuro@sbmjednosc.com.pl,

 • listownie: SBM „Jedność” w Łomży, ul. Ks. Anny 25/25A, 18-400 Łomża.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy. Sytuacja w jakiej się wszyscy się znaleźliśmy wymaga jednak zastosowania nadzwyczajnych środków.

Apelujemy aby nie wychodzić z domu jeśli nie ma ku temu poważnej przyczyny. Przypominamy, że stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby pomoże szybciej i bezpiecznej przebyć sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy
w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Zarząd SBM „Jedność” w Łomży

OGŁOSZENIA

 • - SBM "JEDNOŚĆ" informuje, że 09.03.2021 r. (wtorek) odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej z ulicy Ks, Anny, Rycerskiej i Szosy Zambrowskiej. Prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w dniu poprzedzającym wywóz - 08.03.2021 r. lub najpóźniej 09.03.2021r. do godziny 7.00 rano przy wiatach śmietnikowych. Wywóz odpadów wielkogabarytowych przy ul. WYSZYŃSKIEGO 2 i 2A oraz przy ul. POZNAŃSKIEJ 119, 119A,B,C odbędzie się 23.03.2021 r. Szczegóły w załączniku: BŁYSK_Wywóz odpadów wielkogabarytowych 09.03.2021 BŁYSK_Wywóz odpadów wielkogabarytowych 23.03.21

PRZETARGI

 • - Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży informuje, że w dniu 29.03.2021 r. Zarząd Spółdzielni unieważnił przetarg na roboty budowlano-montażowe budynku wielorodzinnego przy ul. Rycerskiej z powodu znacznie przekraczających kwot zaplanowanych na realizację powyższego zadania. Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim oferentom za złożenie ofert.

Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości będąca w administrowaniu Spółdzielni wynosi 49.106,66 m2.

lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 41.888,43m2

lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 3.505,18m2

garaży o powierzchni użytkowej 2.664,50m2

miejsc postojowych o całkowitej powierzchni 1.048,55m2

Decyzje o powstaniu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” podjęto na Zebraniu Założycielskim w dniu 19.10.1989r.

W dniu 27.10.1989r. Sąd Gospodarczy w Łomży dokonał wpisu Spółdzielni do rejestru sądowego.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży widoczna jest także w Multimedialnej Polsce pod adresem: http://podlaskie.polskamultimedialna.pl

Zasoby naszej Spółdzielni podzielone są na jedenaście odrębnych nieruchomości, a ich podział przedstawia się następująco:

 

 1. Osiedle przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 2,2A
 2. Osiedle w Nowogrodzie przy ul. Zielonej 7A,7B, 7C
 3. Osiedle przy ul. Poznańskiej 119, 119A, 119B, 119C
 4. Budynki przy ul. Księżnej Anny 23; 23A; 25; 25A
 5. Budynki przy ul. Rycerskiej 16; 16A; 18
 6. Budynki przy ul. Księżnej Anny 27; 31
 7. Budynki przy ul. Rycerskiej 13
 8. Budynek przy ul. Rycerskiej 20
 9. Budynek przy ul. Księżnej Anny 29
 10. Budynek przy ul. Księżnej Anny 21
 11. Budynek przy ul. Szosa Zambrowska 102

Nasze nieruchomości