Biuro Spółdzielni otwarte dla interesantów w godzinach:

Poniedziałek:                   7:00 – 16:00

Wtorek – Czwartek:         7:00 – 15:00

Piątek:                            7:00 – 14:00

 

Aktualny harmonogram sprzątania klatek schodowych:

Harmonogram sprzątania kl schodowych SBM JEDNOŚĆ

 

OGŁOSZENIA

Cała treść komunikatu w zakładce – OGŁOSZENIA/OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI

 • - SBM Jedność informuje, że od dnia 1.07.2022r obowiązuje nowy regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „JEDNOŚĆ”. Zmianę regulaminu wymusiły zmienione przepisy prawa: - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne” – zmiana weszła w czerwcu 2021r - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2021r w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach – weszło w życie 23.12.2021r. Zgodnie z rozporządzeniem zarządcy budynków wielorodzinnych muszą dostosować regulaminy w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia. Podstawowe zmiany regulaminu, wynikające z nowych przepisów to: 1. Ustalanie wysokości kosztów stałych ogrzewania dla każdego budynku na każdy okres rozliczeniowy. Na koszty stałe składają się dwie wielkości: - udział części wspólnych budynku w stosunku do powierzchni lokali - udział kosztów stałych zakupu ciepła według faktur dostawcy ciepła (2 pozycje z faktur: (opłata za moc zamówioną i opłata stała za przesył) 2. Zmiana sposobu rozliczania kosztów podgrzania wody polegająca na: - wprowadzono obowiązek ustalania kosztów stałych. W regulaminie zostały one ustalone w wysokości strat ciepła na cyrkulacji c.w.u. Koszt

 

 

PRZETARGI

 • - PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE W BUDYNKU WIELORODZINNYM Z GARAŻAMI PRZY UL. RYCERSKIEJ W ŁOMŻY Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „JEDNOŚĆ” w Łomży ogłasza drugi przetarg na roboty budowlano – montażowe: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 z garażami wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i niezbędnym uzbrojeniem terenu na działkach o nr ewidencyjnych 12674/1, 12674/2  położonych przy ulicy Rycerskiej  w Łomży. Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2022 roku do godziny 9.45 w biurze Spółdzielni. Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach: - - - - - -   Projekt budynku można pobrać ze strony internetowej: https://drive.google.com/drive/folders/1QAZVLhqRBtcjjySOSM5zfYeNCjyHjh56?usp=sharing

Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości będąca w administrowaniu Spółdzielni wynosi 49.106,66 m2.

lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 41.013,15m2

lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 2.702,74m2

garaży o powierzchni użytkowej 2.556,50m2

miejsc postojowych w hali garażowej o powierzchni 1.223,55 m2

Decyzje o powstaniu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” podjęto na Zebraniu Założycielskim w dniu 19.10.1989r.

W dniu 27.10.1989r. Sąd Gospodarczy w Łomży dokonał wpisu Spółdzielni do rejestru sądowego.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży widoczna jest także w Multimedialnej Polsce pod adresem: http://podlaskie.polskamultimedialna.pl

Zasoby naszej Spółdzielni podzielone są na jedenaście odrębnych nieruchomości, a ich podział przedstawia się następująco:

 

 1. Osiedle przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 2,2A
 2. Osiedle w Nowogrodzie przy ul. Zielonej 7A,7B, 7C
 3. Osiedle przy ul. Poznańskiej 119, 119A, 119B, 119C
 4. Budynki przy ul. Księżnej Anny 23; 23A; 25; 25A
 5. Budynki przy ul. Rycerskiej 16; 16A; 18
 6. Budynki przy ul. Księżnej Anny 27; 31
 7. Budynki przy ul. Rycerskiej 13
 8. Budynek przy ul. Rycerskiej 20
 9. Budynek przy ul. Księżnej Anny 21
 10. Budynek przy ul. Księżnej Anny 21
 11.  Budynek przy ul. Księżnej Anny 21A

Nasze nieruchomości