PROGRAM OSA EDYCJA 2018 – ROZSTRZYGNIĘTY !!!

Do MSiT wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ok. 54 mln zł.
Wśród tych wniosków znalazł się również wniosek SBM „Jedność”. Zadanie będzie obejmowało wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – „Poznańska”.
Wartość dofinansowania to 25.000,00 zł.
Strefa zostanie oddana do użytku we wrześniu br.

 

OGŁOSZENIA

 

 • - INFORMACJA O SZCZEGÓŁOWYM SPOSOBIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA WYBRANYCH FRAKCJI ODPADÓW W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Miejskiego w Łomży, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" informuje, ze od 01 kwietnia 2019 roku będzie obowiązywała konieczność selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych (poza plastikiem, metalem, papierem, szkłem), które w Łomży zbierane były dotychczas z odpadami zmieszanymi. Do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych  będzie przeznaczony dodatkowy brązowy pojemnik na takie odpady jak: resztki roślinne, chwasty, odpady kuchenne (oprócz kości i resztek mięsa), skorupki jaj, łupiny po orzechach, stary chleb itp. Szczegółowe informacje dotyczące selektywnego zbierania odpadów zawarte są w załączniku.

Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości będąca w administrowaniu Spółdzielni wynosi 49.106,66 m2.

lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 41.888,43m2

lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 3.505,18m2

garaży o powierzchni użytkowej 2.664,50m2

miejsc postojowych o całkowitej powierzchni 1.048,55m2

Decyzje o powstaniu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” podjęto na Zebraniu Założycielskim w dniu 19.10.1989r.

W dniu 27.10.1989r. Sąd Gospodarczy w Łomży dokonał wpisu Spółdzielni do rejestru sądowego.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży widoczna jest także w Multimedialnej Polsce pod adresem: http://podlaskie.polskamultimedialna.pl

Zasoby naszej Spółdzielni podzielone są na jedenaście odrębnych nieruchomości, a ich podział przedstawia się następująco:

 

 1. Osiedle przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 2,2A
 2. Osiedle w Nowogrodzie przy ul. Zielonej 7A,7B, 7C
 3. Osiedle przy ul. Poznańskiej 119, 119A, 119B, 119C
 4. Budynki przy ul. Księżnej Anny 23; 23A; 25; 25A
 5. Budynki przy ul. Rycerskiej 16; 16A; 18
 6. Budynki przy ul. Księżnej Anny 27; 31
 7. Budynki przy ul. Rycerskiej 13
 8. Budynek przy ul. Rycerskiej 20
 9. Budynek przy ul. Księżnej Anny 29
 10. Budynek przy ul. Księżnej Anny 21
 11. Budynek przy ul. Szosa Zambrowska 102

Nasze nieruchomości