KOMUNIKAT!
BIURO SPÓŁDZIELNI JEST ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW 

Biuro Spółdzielni będzie nieczynne dla interesantów. 

Pracownicy będą wykonywali i realizowali wszystkie swoje obowiązki, w tym sprawy mieszkańców – bez bezpośredniego kontaktu.

Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać za pośrednictwem poczty, elektronicznie lub przez wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej na ścianie przy wejściu do biura Spółdzielni.

W celu ułatwienia kontaktu na wszystkich składanych dokumentach należy wpisać numer telefonu.

W przypadkach koniecznych np. w celu odbioru dokumentów wymagających pokwitowania  lub podpisania umowy  wizyta w biurze  Spółdzielni możliwa jest tylko i wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Spółdzielni. 

Wszelkie pilne sprawy  prosimy załatwiać:

 • telefonicznie: sekretariat – 86 218 54 05, konserwator: 728 508 703,
  dział techniczny: 882 555 587

 • drogą elektroniczną:  biuro@sbmjednosc.com.pl,

 

OGŁOSZENIA

 

 

 • - W poniższym linku harmonogram sprzątania klatek w SBM "Jedność"   Harmonogram sprzątania klatek schodowych SBM JEDNOSC

 

PRZETARGI

 • - Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na zadanie „Roboty budowlano-montażowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i niezbędnym uzbrojeniem terenu na działkach  o nr ew. 12673, 12674 położonych przy ul. Rycerskiej w Łomży”, w którym został wybrany oferent, generalny Wykonawca – firma Agbakar Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Łomży.

Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości będąca w administrowaniu Spółdzielni wynosi 49.106,66 m2.

lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 38.602,49m2

lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 2.702,74m2

garaży o powierzchni użytkowej 2.664,50m2

miejsc postojowych w hali garażowej o powierzchni 761,05 m2

Decyzje o powstaniu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” podjęto na Zebraniu Założycielskim w dniu 19.10.1989r.

W dniu 27.10.1989r. Sąd Gospodarczy w Łomży dokonał wpisu Spółdzielni do rejestru sądowego.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży widoczna jest także w Multimedialnej Polsce pod adresem: http://podlaskie.polskamultimedialna.pl

Zasoby naszej Spółdzielni podzielone są na jedenaście odrębnych nieruchomości, a ich podział przedstawia się następująco:

 

 1. Osiedle przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 2,2A
 2. Osiedle w Nowogrodzie przy ul. Zielonej 7A,7B, 7C
 3. Osiedle przy ul. Poznańskiej 119, 119A, 119B, 119C
 4. Budynki przy ul. Księżnej Anny 23; 23A; 25; 25A
 5. Budynki przy ul. Rycerskiej 16; 16A; 18
 6. Budynki przy ul. Księżnej Anny 27; 31
 7. Budynki przy ul. Rycerskiej 13
 8. Budynek przy ul. Rycerskiej 20
 9. Budynek przy ul. Księżnej Anny 29
 10. Budynek przy ul. Księżnej Anny 21

Nasze nieruchomości