K O M U N I K A T

INFORMUJEMY, ŻE W KWIETNIU NIE BĘDZIE ROZLICZENIA WODY ZA I KW 2020r. PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA CZYNSZ W MIESIĄCACH: KWIECIEŃ, MAJ I CZERWIEC W DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCEJ WYSOKOŚCI. W LIPCU DOKONANE ZOSTANIE ROZLICZENIE WODY W SYSTEMIE PÓŁROCZNYM.

SBM „Jedność” w Łomży informuje, że będzie przeprowadzała systematyczne odkażanie elementów należących do powierzchni wspólnych budynków t.j.: klamki, poręcze, windy (ich panele sterownicze), przyciski domofonów, pochwyty drzwi wejściowych do budynków, poręcze schodowe, itp. we wszystkich zasobach należących do SBM „Jedność”. Schody i podesty będą zmywane z użyciem środka dezynfekcyjnego.Termin rozpoczęcia dezynfekcji od 01.04.2020 r. z częstotliwością trzy razy w tygodniu do odwołania wg. harmonogramu podanego na klatkach schodowych. Przypominamy również, aby stosować się do zaleceń organów państwowych, mówiących m.in. o stosowaniu środków ochrony i dezynfekcji.  Szczegóły w poniższych linkach:
Ogłoszenie o dezynfekcji klatek_; PLAKAT_KORONAWIRUS

OGŁOSZENIA

 

 • - W dniu 29.04.2020r Rada Miejska podjęła Uchwałą Nr 239/XXIV/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.06.2020 roku. Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zobowiązana do pobierania od mieszkańców opłat w wysokości ustalonej przez Radę Miejską i przekazywania ich w całości do Urzędu Miejskiego do dnia 15 każdego miesiąca. Zgodnie z uchwałą stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej wynosi 16,00 zł miesięcznie od jednej zamieszkującej osoby. Zarząd SBM „JEDNOŚĆ” zwraca się do Państwa o wypełnienie ankiety znajdującej w załączniku i jej zwrot do Spółdzielni w terminie do dnia 12 maja 2020 roku – do skrzynki przy wejściu do Biura lub przesłanie pocztą. W przypadku, gdy ankieta nie zostanie wypełniona i zwrócona Spółdzielnia w deklaracji składanej do Urzędu Miejskiego poda dla danego mieszkania dane wynikające z ewidencji meldunkowej. Na tej samej podstawie ustalona zostanie wtedy opłata za gospodarowanie odpadami naliczana przy opłatach czynszowych. Więcej szczegółów w załączniku.

PRZETARGI

 • - Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży, przedkłada w załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.

Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości będąca w administrowaniu Spółdzielni wynosi 49.106,66 m2.

lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 41.888,43m2

lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 3.505,18m2

garaży o powierzchni użytkowej 2.664,50m2

miejsc postojowych o całkowitej powierzchni 1.048,55m2

Decyzje o powstaniu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” podjęto na Zebraniu Założycielskim w dniu 19.10.1989r.

W dniu 27.10.1989r. Sąd Gospodarczy w Łomży dokonał wpisu Spółdzielni do rejestru sądowego.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży widoczna jest także w Multimedialnej Polsce pod adresem: http://podlaskie.polskamultimedialna.pl

Zasoby naszej Spółdzielni podzielone są na jedenaście odrębnych nieruchomości, a ich podział przedstawia się następująco:

 

 1. Osiedle przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 2,2A
 2. Osiedle w Nowogrodzie przy ul. Zielonej 7A,7B, 7C
 3. Osiedle przy ul. Poznańskiej 119, 119A, 119B, 119C
 4. Budynki przy ul. Księżnej Anny 23; 23A; 25; 25A
 5. Budynki przy ul. Rycerskiej 16; 16A; 18
 6. Budynki przy ul. Księżnej Anny 27; 31
 7. Budynki przy ul. Rycerskiej 13
 8. Budynek przy ul. Rycerskiej 20
 9. Budynek przy ul. Księżnej Anny 29
 10. Budynek przy ul. Księżnej Anny 21
 11. Budynek przy ul. Szosa Zambrowska 102

Nasze nieruchomości