Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.06.2020 r. biuro Spółdzielni jest otwarte dla interesantów.

Dla zachowania bezpieczeństwa Państwa i pracowników Spółdzielni, prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu i korzystanie w pierwszej kolejności
z możliwości:
– kontaktu telefonicznego: 86 218-54-05,
– kontaktu mailowego: biuro@sbmjednosc.com.pl lub przekazywanie korespondencji za pośrednictwem skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do Spółdzielni.

W przypadku konieczności wizyty w biurze Spółdzielni prosimy o przestrzeganie poniższych wymogów sanitarnych:

– dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba;

– obowiązek zasłaniania twarzy;

– obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biura – płyn dezynfekujący udostępniony jest przy wejściu do biura.

OGŁOSZENIA

 

 • - Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Członków SBM "Jedność" odbędzie się 14 września 2020 r. o godzinie 17:00 w auli - budynek B Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19. W czasie obrad obowiązuje nakaz noszenia maski lub przyłbicy. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury. Szczegółowe informacje w załączeniu.

PRZETARGI

 • - Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" informuje, że w dniu 25.06.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie „Roboty budowlano-montażowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wielostanowiskowym garażem podziemnym przy ul. Księżnej Anny na terenie działek ew.nr 12064/2, 12056/14, 12064/199, 11316/10 oraz część działki nr 12480”, w którym został wybrany oferent, generalny Wykonawca - firma Agbakar Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Łomży.

Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości będąca w administrowaniu Spółdzielni wynosi 49.106,66 m2.

lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 41.888,43m2

lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 3.505,18m2

garaży o powierzchni użytkowej 2.664,50m2

miejsc postojowych o całkowitej powierzchni 1.048,55m2

Decyzje o powstaniu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” podjęto na Zebraniu Założycielskim w dniu 19.10.1989r.

W dniu 27.10.1989r. Sąd Gospodarczy w Łomży dokonał wpisu Spółdzielni do rejestru sądowego.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży widoczna jest także w Multimedialnej Polsce pod adresem: http://podlaskie.polskamultimedialna.pl

Zasoby naszej Spółdzielni podzielone są na jedenaście odrębnych nieruchomości, a ich podział przedstawia się następująco:

 

 1. Osiedle przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 2,2A
 2. Osiedle w Nowogrodzie przy ul. Zielonej 7A,7B, 7C
 3. Osiedle przy ul. Poznańskiej 119, 119A, 119B, 119C
 4. Budynki przy ul. Księżnej Anny 23; 23A; 25; 25A
 5. Budynki przy ul. Rycerskiej 16; 16A; 18
 6. Budynki przy ul. Księżnej Anny 27; 31
 7. Budynki przy ul. Rycerskiej 13
 8. Budynek przy ul. Rycerskiej 20
 9. Budynek przy ul. Księżnej Anny 29
 10. Budynek przy ul. Księżnej Anny 21
 11. Budynek przy ul. Szosa Zambrowska 102

Nasze nieruchomości