Organy spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

Zarząd:

Edward Andrzej Karwowski – Prezes Zarządu
Justyna Małgorzata Mieczkowska – Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:

Brożyna Marian – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sierbińska-Włodkowska Małgorzata – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Plona Jarosław – Sekretarz Rady Nadzorczej
Żebrowski Waldemar – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Muszyński Mirosław – Członek Rady Nadzorczej
Cwalina Marek Krzysztof – Członek Rady Nadzorczej
Szczechura Czesław – Członek Rady Nadzorczej