Organy spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

Zarząd:

Bożena Dorota Janeczek – Prezes Zarządu
Justyna Małgorzata Mieczkowska – Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:

Karwowski Edward Andrzej – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Brożyna Marian – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sierbińska-Włodkowska Małgorzata – Sekretarz Rady Nadzorczej
Żebrowski Waldemar – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zysk Edward – Przewodniczący Komisji Technicznej
Muszyński Mirosław – Członek Rady Nadzorczej
Cwalina Marek Krzysztof – Członek Rady Nadzorczej
Plona Jarosław – Członek Rady Nadzorczej
Szczechura Czesław – Członek Rady Nadzorczej