Organy spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

Zarząd:

Edward Andrzej Karwowski – Prezes Zarządu
Justyna Małgorzata Mieczkowska – Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:

Brożyna Marian – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chludziński Jan – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sierbińska-Włodkowska Małgorzata – Sekretarz Rady Nadzorczej
Galanek Bożena – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dzbeński Dariusz – Członek Rady Nadzorczej
Olejnik Grzegorz – Członek Rady Nadzorczej
Plona Mariola – Członek Rady Nadzorczej
Szczechura Czesław – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Fiega – Członek Rady Nadzorczej