Organy spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

Zarząd:

Marek Raszczyk – Prezes Zarządu
Justyna Małgorzata Mieczkowska – Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:

Dzbeński Dariusz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Galanek Bożena – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Olejnik Krystyna – Sekretarz Rady Nadzorczej
Fabiszewska Justyna – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiktorzak Roman – Przewodniczący Komisji Technicznej
Brożyna Łukasz – Członek Rady Nadzorczej
Czyżewski Jan – Członek Rady Nadzorczej
Plona Mariola – Członek Rady Nadzorczej
Wróblewski Krzysztof – Członek Rady Nadzorczej