Ogłoszenia spółdzielni

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O SZCZEGÓŁOWYM SPOSOBIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA WYBRANYCH FRAKCJI ODPADÓW W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Miejskiego w Łomży, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" informuje, ze od 01 kwietnia 2019 roku będzie obowiązywała konieczność...

czytaj dalej

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" informuję, że dnia 25.09.2018 r. odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej.Prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w dniu poprzedzającym wywóz -tj. 24.09.2018 r., ewentualnie...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży informuje, że dnia 27.08.2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 17:00 w bloku przy ul. Ks. Anny 21 odbędzie się usuwanie usterek zabudowy balkonów.

czytaj dalej

KOMUNIKAT

SBM "Jedność" w Łomży zawiadamia, że w okresie od 30 lipca do 08 sierpnia 2018 r. nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. Więcej...

czytaj dalej