Ogłoszenia spółdzielni

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

K O M U N I K A T

SBM "Jedność" w Łomży zawiadamia, że w okresie od 30 lipca do 08 sierpnia 2018 r. nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. Więcej...

czytaj dalej