Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” informuje, że w dniu 25.06.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie „Roboty budowlano-montażowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wielostanowiskowym garażem podziemnym przy ul. Księżnej Anny na terenie działek ew.nr 12064/2, 12056/14, 12064/199, 11316/10 oraz część działki nr 12480”, w którym został wybrany oferent, generalny Wykonawca – firma Agbakar Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Łomży.