KOMUNIKAT ZARZĄDU SBM „JEDNOŚĆ”

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” informuje, że w dniu 25.06.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie „Roboty budowlano-montażowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wielostanowiskowym garażem podziemnym przy ul....