Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży informuje, że w dniu 29.03.2021 r. Zarząd Spółdzielni unieważnił przetarg na roboty budowlano-montażowe budynku wielorodzinnego przy ul. Rycerskiej z powodu znacznie przekraczających kwot zaplanowanych na realizację powyższego zadania.

Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim oferentom za złożenie ofert.