Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „JEDNOŚĆ” w Łomży ogłasza przetarg na roboty budowlano – montażowe: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B3 z garażem wielostanowiskowym wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i niezbędnym uzbrojeniem terenu na działkach o nr ewidencyjnych 12674/1, 12674/2  położonych przy ulicy Rycerskiej  w Łomży. Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2024 roku do godziny 9.45 w biurze Spółdzielni.

Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach:

Aktualizacja – Dodatkowe informacje do przetargu

Projekt budynku można pobrać ze strony internetowej.

Link dla zainteresowanych oferentów po kontakcie ze Spółdzielnią (biuro@sbmjednosc.com.pl)