Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku
decyzja 1 MB

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 2 maja 2018 r. zatwierdzono nową stawkę opłat za zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Nowogród.
Stawka opłat za odprowadzanie ścieków nie uległa zmianie. Nowa stawka będzie wprowadzona od 01.07.2018 r.
Szczegóły w załączeniu.