1. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego  „Jedność” w Łomży, informuje, że od 23.09.2019 r. wznawia dostawę ciepła do zasobów naszej Spółdzielni.Przypominamy, że w tym sezonie grzewczym będą obowiązywały nowe, ustalone przez MPEC w Łomży, wyższe o 27% koszty zakupu energii cieplnej.Spółdzielnia SBM „Jedność” nie zdecydowała o podwyższeniu zaliczek na koszt ogrzewania, ale nowe ceny ciepła będą miały wpływ na wynik rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań za sezon 2019/2020.
  2.  Informujemy także, że Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przygotował w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej „PODLASIE 19” broszurę informacyjną „Jeśli nadejdzie kryzys”. Zachęcamy do zapoznania się z broszurą w poniższym linku.:
    Broszura jesli_nadejdzie_kryzys.