SBM „JEDNOŚĆ” zwraca się do mieszkańców z prośbą o podpisanie petycji Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie przyznania rekompensat mieszkańcom budynków wielorodzinnych z tytułu rażących wzrostów cen ciepła w ostatnim roku.

W Łomży od 17 września 2022 t. cena ciepła MPEC wzrosła o 67%.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymali rekompensaty z tytułu wzrostów cen ciepła w różnych formach. Pominięto mieszkańców zabudowy wielorodzinnej  w miastach, w których cena ciepła nie przekroczyła cen maksymalnych, określonych ustawą  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednym z takich miast jest Łomża.

Petycja jest wspólną inicjatywą Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz zarządców  nieruchomości.

Prosimy o podpisanie petycji, którą włożyliśmy do Państwa skrzynki pocztowej i jej dostarczenie do biura Spółdzielni do dnia 15 marca 2023 r.

Szczegóły w poniższych załącznikach

  1. DO PODPISU -Petycja-do-Ministra-Klimatu-i-Srodowiska
  2. Pismo Petycja do Ministerstwa Klimatu i Środowiska