Informujemy, że od stycznia do grudnia 2023 roku obowiązuje harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej. Ogłoszenia zostaną również wywieszone w gablotach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Szczegóły w poniższych załącznikach

GABARYTY WIELORODZINNA - ul. Ks. Anny, Rycerska

GABARYTY WIELORODZINNA - ul. Poznańska

GABARYTY WIELORODZINNA - ul. Wyszyńskiego