Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Członków SBM „Jedność” odbędzie się 14 września 2020 r. o godzinie 17:00 w auli – budynek B Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19.

W czasie obrad obowiązuje nakaz noszenia maski lub przyłbicy. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury.

Szczegółowe informacje w załączeniu.